Taroteilles / Tarotales

… příběhy tarotu marseilleského s vervou a vorvaněm (tarot[mars!]eilles / taro-tales)

Výklad karet jako práce s narativem

leave a comment »

Tarot se jako formální a vizuální systém používá v mnoha podobách, a to především v umění a v různých formách psychoterapie, ať už tím máme na mysli rozličné jednoduché introspektivní, meditační a imaginační techniky na jedné straně, nebo širší kontext terapeutických sezení na straně druhé. Je používán jak terapeuty, z kterých se tak stávají vykladači, tak samotnými vykladači, z kterých se tak často stávají terapeuti. O tom, jak je třeba opatrnosti v obou případech, tenhle článek není. Jen na to nesmíme nikdy zapomínat. (Současně ponechávám stranou širší komentář k časté námitce skeptiků týkající se skutečnosti, že vážně! pracujeme s náhodnou sekvencí karet. Stačí jen poznamenat, že to vůbec nevadí, protože není nutné tvrdit, že fabulovaný příběh postaviček na kartách jakkoli odráží skutečnou situaci. S takovou premisou se povětšinou dávno nepracuje. Mnohem častěji je výchozím bodem otázka podobná otázce: Jak vnímám svoji situaci v kontextu vykládaného příběhu? atp. Takové hledisko velmi často vytváří napětí podobné duševním stavům např. při vnímání uměleckých děl – a ty jsou často cestou k velmi účinnému „problem solvingu“ nebo emoční katarzi.)

Možnost metaforického propojení sekvence karet (nebo výkladového obrazce) s nějakým příběhem je v současnosti prakticky samozřejmostí bez diskuzí. Právě ona bývá na práci s tarotem oceňována vůbec nejvíc, a to bez ohledu na to, zda výklad provádíme na základě bohatých kulturních, ezoterních a spirituálních korelací, nebo vizuálních symetrií samotných karet.

karty-203_upravena_pro_web

Z hlediska narativních směrů psychoterapie je příběh základním stavebním kamenem lidského života. My sami se skládáme z příběhů, které žijeme a které se už samy o sobě skládají z nesčetných menších „mikropříběhů“. Základní tón a životní hledisko nás samých bývá proto označován jako narativ. Okamžik, kdy člověk vyhledá terapeuta nebo tarologa, je chvíle, kdy příběh, který žije, přestává dávat smysl a vzniká naléhavá potřeba ho nějak aktualizovat (sebe-aktualizovat se). Taková potřeba ovšem není podmínkou, pracovat se dá na základě různých motivů prakticky s čímkoli, co příběh jen připomíná. Jak uvádí Camelia Elias, velkou úlohu zde často hraje pocit „tajemství“ a možnosti jeho odhalování. Je to pocit, kdy je jedno, co mám na mysli – motivačně (až „magicky“) působí právě představa alternativy nebo konce, který je odhalitelný. Taková potřeba je bytostně lidská a proto vždy legitimní, takže je jedno, zda se chceme zabývat příběhem svého života v posledních měsících, nebo tím, „co tam sakra ti sousedi pořád dělají“. Princip každého tajemství je pak samozřejmě v tom, že zůstává skryto. Vzniká tím motivující napětí.

Představu člověka jako příběhu můžeme posílit pěkným podobenstvím – říká se, že západní civilizace je civilizací utváření duše (Alejandro Jodorowsky říká, že tarot je pomůcka k témuž). Jsme kulturou, která jako svůj základ bere možnost volby individuálního příběhu a jeho budování. Metafora tvorby duše tak není uchopitelná jen z hlediska mystiky, ale i kognitivních věd nebo psychologie. Příběh může být uchopen jak z hlediska poetického, jako příběh stavby duše, tak z hlediska pragmatického, jako příběh sebepojetí, které je různými způsoby konstruováno (strukturalismus a sociální konstrukcionismus narativních směrů terapie). Hlubinná psychologie individuální jáství pokládá za jeden z komplexů, který v podstatě hraje neustále hru (příběh) na „přetahovanou“ s komplexy ostatními.

V narativní terapii se vyprávění, které o sobě klient předkládá a které povětšinou nebývá bez vad a pesimistických smyček, neustále analyzuje, hledají se v něm negativní, neustále se opakující složky nebo složky, které nějak vybočují a příběh paradoxně narušují. Z takových fragmentů je pak zapotřebí začít těžit to dobré a vzít je jako šanci ke změně perspektivy a „léčbě“ v podobě alternace příběhu, který už smysl nedával, v příběh nový, užitečnější, obvykle pozitivnější, který už smysl dává.

karty-190_upravena_pro_web

S výkladem karet je situace usměrněna sekvencí nebo určitou konstelací obrázků. Ty samy o sobě slouží vlastně jako vodítka ke zúžení zdánlivě chaotického kontextu. V závislosti na situaci se pak setkáváme s mnoha podobami vztahování imaginárního příběhu (často velmi banálního) k příběhu, narativu klienta (nebo nás samých, chceme-li si zameditovat) nebo k objektivní situaci. Někdo pracuje stylem „Derren Brown“, kde se vědomě počítá s využitím tzv. „nepřímých sugescí“ (ostatně ty jsou součástí sezení vždycky), které si klient vytváří v souladu s vizuálním zakoušením příběhu na kartách, jiný zase využívá bohatých znalostí z mytologie a příběh převypráví, někdy i bohatě rozšíří (amplifikuje) kulturními symboly a alegoriemi. Někdo trvá na tom, že klient obrazy zakouší společně s ním (čte), jiný doslova karty vykládá, vypráví podle nich, aniž by klienta nutil do přímého svědectví.

Ve všech případech dochází v podstatě k témuž – k vystoupení z mantinelů selhávajícího příběhu a k jeho vnějšímu pozorování. Jen tak je možné zjistit rozsah škod a připravit plán obnovy. Je to jako obhlížení následků zemětřesení nebo záplav. A právě okamžikem poodstoupení začínáme budovat plán. Ten se pak snažíme naplnit a aplikovat (narativní terapeuti tomu říkají reautorizace).

Zajímavý je Enriquezův postřeh, že vykládání karet je de facto už samo o sobě krásnou metaforou (trans-pozicí! nebo trans-lací, přenesením) jejich původního účelu. Náhoda řídí zdánlivě jak hru v karty, tak naše životy. Přenesením významu tak docházíme k tomu vůbec nejdůležitějšímu, pocitu možné výhry.

Reklamy

Written by Honza Hejzl

17 října 2016 na 19.28

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: