Taroteilles / Tarotales

… příběhy tarotu marseilleského s vervou a vorvaněm (tarot[mars!]eilles / taro-tales)

Marseilleský tarot a meditace

with one comment

Ve spojitosti s tarotem se často setkáváme s používáním rozličných (a leckdy roztodivných) imaginativních postupů. Nejčastěji se pracuje s (aktivní) imaginací ve spojitosti se symbolizmem přisuzovaným „tradičně“ té které kartě. Samozřejmě, samy o sobě karty žádný zvláštní význam krom toho zjevného nemají.

smileys-chaplin-hitler

Marseilleský tarot nám však dovoluje neskonale víc. Oproti moderním konceptům a formám karet totiž disponuje velkou mírou ikonicity*. Za sebe bych ikonicitu popsal jako schopnost vázat významy. Čím konkrétnější máme v umění vyjádření, tím méně významů obvykle na sebe dokáže vázat. Když se podíváte na základního smajlíka, máte jasno, o co se jedná. Přidejte tomu smajlíkovi knírek. Je to Hitler, nebo Chaplin? Přidáním konkrétního vizuálního prvku tak došlo k zúžení pole významů, snížení ikonicity. Když přidáte patku nebo buřinku, jste v podstatě u konce, asociace bude u drtivé většiny lidí naprosto jasná a předvídatelná. Čím více konkrétního, tím méně možností.
* Díky Enriquezovi za použití tohoto pojmu právě u tarotu.

robledo_atouts_20

Karty mareillského tarotu byly tištěny vizuálně velmi specifickou technikou dřevořezu. Linie jsou ostré, jednoduché, technika řezby téměř nedovoluje použití jemnějších vytříbených detailů (vyjma mistra Váchala, který k rytí používal vrtačku na zuby). Barevnost byla dána často hlavně ekonomickými důvody, proto i ona zůstávala jednoduchá. O stínování (jako např. dnes u Pabla Robleda, vlevo) nemohla být řeč. Svou povahou proto marseilleská verze tarotu splňuje naprosto výjimečné podmínky, co se průniku konkrétního a naznačeného týče. Poskytuje tak ohromné pole možností pro pozorovnání symetrií a pareidolií, což jsou dva základní kameny tolik potřebných metafor. Největším hříchem moderních verzí tarotu je hlavně doslovnost, literární podání scén, snížení ikonicity na minimum (o zbytečnosti ilustrovat malé karty nemluvě). Patrná je také naprostá rezignace na tolik důležitou a původně docela přísnou geometrii kreseb. Je to snaha po rozšíření, amplifikaci významů, které okultisté a ezoterici kartám přikládali a přikládají. Často pak máme v ruce kartu, která pět i vícekrát zobrazuje totéž, čímž zcela vyřazuje ze hry původní jednoduchost ve smyslu kolik je čeho.  Devět mečů je devět mečů, ať už to znamená cokoli. Jak s tím souvisí noční můry, nevím. To už bych musel vyřadit ze hry tarot a hrát si s něčím jiným. Vůbec největší tragédií je tak v tomto ohledu tarot složený z fotografií. Enriquez má pro srovnání marseilleského tarotu s těmi moderními velmi pěkné přirovnání – je to jako srovnávat skalpel a švýcarský nůž – záleží, jak chceme být v řezu efektivní a přesní (chceme pižlat, nebo řezat?).

Výklad karet na základě vizuálních veršů, podobností a symetrií je takový typ práce s grafikou, kdy oslovujeme svou vlastní paměť a psychiku velmi přímým a radikálním způsobem. Je to jako psychoterapie Rorschachovým testem. Někdo tomu říká „jazyk ptáků“ (Enriquez), jiný „operativní věda“ (J.-C. Flornoy). Je to vlastně jazyk doslovného, který je naší mysli (a to jak v magii, tak ve vědě) vlastní. Je to přirozená snaha záměny jednoho za druhé, zkušenosti za obraz. A tady se dotýkáme toho, k čemu odkazoval Jung ve svých pojednáních o alchymii stejně jako k tomu odkazují meditační školy všímavosti a vnímavosti (vipassaná).

xl_mylius-1622

Když totiž spatříte sekvenci karet, psychika i mysl okamžitě reagují. Reagují velmi čistě a hladce, většinou do té doby, než jim nabídnete nějaké omezení. Takovým omezením může být přihlížení k nějaké formě korelací se systémy vně tarotu stejně jako k nějakému typu historicky či kulturně podmíněného symbolizmu. Proto se vyplácí jít zevnitř ven. Nejúčinnější cestou bývá pomalé stavění na prvotní reakci, symbolizmus nesymbolizmus. Omezení má totiž ležet v otázce, nikoli odpovědi.

Tady se už také dotýkáme dalšího velmi důležitého bodu. Není jím nic jiného, než změna pohledu na svět. Při pohledu na karty totiž zakoušíme proces, který je základem vnímání a pojetí skutečnosti. Můžeme doslova osahávat okraje svého vlastního „narativu“. Narativní psychoterapie vychází z předpokladu, že osobnost je utvářena vrstveným příběhem, je doslova konstruována a komponována jako puzzle nebo umělecké dílo. A narativ je vlastně příběh, tvar nějakého běhu (pří-běh), fyzického pobytu ve světě. A psychika, potažmo lidské já na příběhu sebe sama de facto stojí a s ním také padá.

Při práci s kartami tak zakoušíme své bazální asociace s viděným. Cítíme, jestli reagujeme negativně, pozitivně, úzkostně, radostně, zda prožíváme význam pociťovaný (focusing), nebo strojený, myslí podsouvaný. Pracujeme s vhledem. Pozornost osciluje mezi světem uvnitř a venku. A jelikož mysl ráda těká a má ráda nějaké to seno k přežvykování, je práce s určitým vizuálním jazykem a příběhy tou nejkratší cestou k práci na sobě. Práce s kartami se tak stává živou meditací, poezií o sobě samém.

Stejně jako jindy, i v tomto případě bývá překážkou už zmíněné odbíhání k naučeným abstrakcím. Je to vlastně snaha o řešení problému. Řešení problémů je pro mozek/mysl naprosto základní prioritou. A právě proto je mu tak těžké odolávat. Vždycky je jednodušší řešit problémy než být. Řešení problémů známe, s bytím máme neustále potíže. Potřebujeme-li skutečně řešit problém, paradoxně je nutné odhlédnout od faktů, ty totiž souvisí s problémem, ne jeho řešením. Příběh postav na kartách je tak cestou k jinému kontextu (mimo tísnivá fakta). A právě tak můžeme připadnout na nečekané řešení, takové, které by nás při neustálém sumarizování okolností a situace nenapadlo.

Stačí vlastně jen dvě otázky:
Co se na obrázcích odehrává?
Co to vyvolává?

Tak otevírám prostor pro těkavou mysl stejně jako pro emoční pozadí. Poznávám sám sebe, svůj příběh. Přibližuji se možnosti de-konstrukce a de-kompozice poznáváním svých reakcí. Pak je naděje, že svůj příběh a tím sám sebe napříště vybásním líp.

Reklamy

Jedna odpověď

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] barvou, tu tvarem, tu gestem figury). Tahle schopnost je doplněná velkou dávkou jednoduchosti (ikonicity), která může sloužit jen jako nejnutnější rámec pro představivost a která je pro techniku […]


Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: