Taroteilles / Tarotales

… příběhy tarotu marseilleského s vervou a vorvaněm (tarot[mars!]eilles / taro-tales)

Posts Tagged ‘duchovní život

Marseilleský tarot a meditace

with one comment

Ve spojitosti s tarotem se často setkáváme s používáním rozličných (a leckdy roztodivných) imaginativních postupů. Nejčastěji se pracuje s (aktivní) imaginací ve spojitosti se symbolizmem přisuzovaným „tradičně“ té které kartě. Samozřejmě, samy o sobě karty žádný zvláštní význam krom toho zjevného nemají.

smileys-chaplin-hitler

Marseilleský tarot nám však dovoluje neskonale víc. Oproti moderním konceptům a formám karet totiž disponuje velkou mírou ikonicity*. Za sebe bych ikonicitu popsal jako schopnost vázat významy. Čím konkrétnější máme v umění vyjádření, tím méně významů obvykle na sebe dokáže vázat. Když se podíváte na základního smajlíka, máte jasno, o co se jedná. Přidejte tomu smajlíkovi knírek. Je to Hitler, nebo Chaplin? Přidáním konkrétního vizuálního prvku tak došlo k zúžení pole významů, snížení ikonicity. Když přidáte patku nebo buřinku, jste v podstatě u konce, asociace bude u drtivé většiny lidí naprosto jasná a předvídatelná. Čím více konkrétního, tím méně možností.
* Díky Enriquezovi za použití tohoto pojmu právě u tarotu. Číst zbytek příspěvku »

Reklamy

Malá reinterpretace velkých arkán na pozadí postmoderny

leave a comment »

solis22Podobně jako Dane Rudhyar objevil skutečnou sílu astrologie až s novým pohledem na její samotné základy, trpím neustálou snahou provádět tarotu to samé. Splétání příběhů a zápletek je zkrátka základní lidský nešvar. Pokud se zaměřím na řadu velkých arkán a porovnám ji s tím, o čem mluví postmoderní směry psychoterapie a spirituality, nelze se ubránit dojmu, že se jedná, jak jinak, o totéž. Postmoderna sice popisuje to samé, o čem mluví západní tradice, pro současného člověka však v přijatelných mezích, mnohem srozumitelnějším jazykem – a v jednoduchosti je síla. V níže uvedených úvahách vycházím především z Meditací o tarotu, Crowleyovy Thelémy a všeobecně z pohledů ne-duality (advaity), zenu, monismu, pozornosti (awareness), buddhismu a taoismu. Velmi dlouho mne nenapadlo tyhle proudy (krom Crowleyho…) s tarotem jakkoli spojovat. Přišlo mi to zbytečné. Ale najednou se to stalo… Číst zbytek příspěvku »

Written by Honza Hejzl

20 července 2016 at 14.30

Syn-chro(cht)-nic-ita aneb o současí, souzvučí, souhlučí a podobenství

leave a comment »

Nechci ani zkoušet počítat, kolik lidí (a knih) kolem tarotu se odvolává na pojem synchronicita, když má alespoň rámcově nastínit, proč by „to mělo nějak fungovat“, aniž by se samozřejmě kdy pokoušeli zjistit, kde se ten termín vzal a co vlastně znamená.


Tvořit za každou cenu!

Asi největší zásluhu na rozšíření onoho slova má slovutný a udatný C. G. Jung. Ten jej definoval takto: Číst zbytek příspěvku »

Written by Honza Hejzl

16 října 2012 at 14.37

Vonný kalich

leave a comment »

monstranceZdeněk Neubauer ve svých Podivuhodných setkáních uvádí velmi zajímavou věc ve vztahu k legendě o Grálu. Velmi půvabně poznamenává, že západní tradice se vlastně dá rozdělit podle látky příběhů na světlou (apoštolskou) a tmavou (jaksi tělesnou). Zatímco první je věcí čistou, světelnou a vzdušnou, druhý typ v sobě nese pozůstatky mnohem starších tradic našeho vlastního území (Evropy) a je z něho cítit spojitost se zemí.

Když čtete v legendách o hledání Grálu pasáže, kde se o Grálu „přímo mluví“ (ve skutečnosti vždy jen v náznacích a metaforách), je zajímavé povšimnout si velmi konkrétně popisované prožívané tělesné slasti, když je Grál přítomen. Tak trochu to připomíná poznámky o ráji v Islámu (kde každý bude mít ty nejkrásnější ženy a jídla, kolik se mu zachce). Grál voní jako všechna koření světa a poskytuje tu nejlahodnější krmi na světě, kdo je s Grálem, nikdy nestrádá, vždy má co jíst, je věčně sytý. Číst zbytek příspěvku »

Written by Honza Hejzl

22 dubna 2009 at 13.18

Poezie tarotu aneb O vedení výkladu a šarlatánství

leave a comment »

Tento článek jsem napsal hlavně pro ty, kteří nevědí, že tarot není jenom „ten new age šmejd“ a pověra. Pro ty, kteří nikdy neslyšeli o tom, že tarot je hlavně nástrojem a místem zjevení, místem, kde se pomocí vlastní imaginace snažíme zahlédnout svou hlavu zezadu. A také pro ty, kteří si myslí, že tarot souvisí s věštěním budoucnosti.

coupes_12Každá věštecká pomůcka totiž předpokládá jednom JEDINOU věc. A sice že balíček karet, hromádku run, tři mince, hromádku stvolů řebříčku nebo třeba načrtnutý horoskop můžeme symbolicky vztáhnout k tomu, co se děje v našem životě. Že vlastně za jejich pomoci můžeme s odstupem pracovat se svým vlastním kontextem. A to je vše. Nezáleží na tom, zda používáte čajovou sedlinu nebo karty dámy Lenormand, protože vždy jde pouze o to dívat se a čekat na zjevení významu. Je to naprosto stejné jako v poezii, kde zdánlivě spolu nesouvisící slova nakonec utvoří obsahově i zvukově celistvý verš. Podoba v básni může být buď obsahová, nebo zvuková, nebo obojí najednou. Proč by to samé nešlo dělat v tarotu? (To netvrdím jenom já, ale mnoho jiných, a dokonce i moudrých, hlav.) Smůla našich myslí tkví v tom, že zaměňujeme jména a tvary. Ukážeme-li na strom, myslíme tím strom. Ale strom je také spousta lístků, spousta zelené nebo hnědé třeba, taky jsou to buňky a taky to jsou vlasy. Poezie i tarot jsou HROU jazyků. Všimli jste si někdy, jak vám hra s jazykem, objasnění nějakého slova, najedou osvětlilo dost věcí se slovem spojených? Tak to přesně se od vás chce i u tarotu.

Číst zbytek příspěvku »

Written by Honza Hejzl

14 ledna 2009 at 13.50

Dvorní karty, čtyři živly, čtyři světy

leave a comment »

Dvorní karty se nejčastěji považují za kombinaci dvou živlů, případně se přiřazují k písmenům Božího jména IHVH a následně se kladou do souvislosti se čtyřmi úrovněmi Stromu Života. Ne vždy byly postavy řazeny stejně, ne vždy byla hierarchie stabilní. V Riderově-Waiteově balíku podle signatur řádu Golden Dawn se nejčastěji přiřazuje následovně:

  • Král – Oheň, svět emanace (Acilut)
  • Královna – Voda, svět utvářený (Beriah)
  • Rytíř – Vzduch, svět formovaný (Jecirah)
  • Páže – Země, svět stvořený (Ašijah)

Číst zbytek příspěvku »

Written by Honza Hejzl

9 ledna 2009 at 20.00

Tarot jako optický jazyk

with one comment

Až v poslední době se začínají oceňovat jiné než pouze esoterní stránky tarotu. Tarot sám o sobě je prostě balíček karet a na to je neustále zapotřebí myslet. Je to sada obrázků. Ovšem sada obrázků, která má při bližším zkoumámí velmi strukturovaný ráz, obsahuje specificky členěné části, pravidelnosti. Už řada lidí došla k tomu, že se struktura tarotového balíčku vlastně podobá jazyku. Skladbou a strukturou jazyka se zabývají různé disciplíny – hlavně jsou to sémiotika, sémantika (obory zkoumající znaky, symboly, významy), syntaxe pak zkoumá vztahy mezi slovy a jejich řetězení ve věty a souvětí.

Číst zbytek příspěvku »

Written by Honza Hejzl

26 listopadu 2008 at 12.39