Taroteilles / Tarotales

… příběhy tarotu marseilleského s vervou a vorvaněm (tarot[mars!]eilles / taro-tales)

Posts Tagged ‘psychoanalýza

Syn-chro(cht)-nic-ita aneb o současí, souzvučí, souhlučí a podobenství

leave a comment »

Nechci ani zkoušet počítat, kolik lidí (a knih) kolem tarotu se odvolává na pojem synchronicita, když má alespoň rámcově nastínit, proč by „to mělo nějak fungovat“, aniž by se samozřejmě kdy pokoušeli zjistit, kde se ten termín vzal a co vlastně znamená.


Tvořit za každou cenu!

Asi největší zásluhu na rozšíření onoho slova má slovutný a udatný C. G. Jung. Ten jej definoval takto: Číst zbytek příspěvku »

Reklamy

Written by Honza Hejzl

16 října 2012 at 14.37

Psychomagie Alejandra Jodorowského

leave a comment »

Alejandro Jodorowsky (čti Alechandro Chodorovsky, *1929) je velmi zajímavá figura. Jeho pojetí tarotu, hlavně práci s čísly, jsem tady už nastínil. Věnuje se mu desítky let a velkou část své tvorby (filmové, komiksové aj.) prošpikoval odkazy k alchymii, tarotu nebo astrologii. Z poměrně dlouhého tarotového dobrodružství ho cesta zavedla až k vlastnímu pojetí léčení duše – psychomagii.

Jako mladík studující psychologii a vášnivě se oddávající tehdy módní vlně poezie a atmosféře surrealismu začal zkoušet s kamarády realizovat poetické akty (různé bláznivé kousky popírající běžnou realitu, provokující zaběhaný řád). Jako správný nenechavec a hledač se zajímal o kde co od umění, přes šamanismus po východní filozofie a další roztodivnosti. Klíč k vlastní žízni po pochopení se mu podařilo najít ve zvláštní syntéze šamanismu, divadla a psychoanalýzy. Přišel s vlastním pojetím komunikace s duší, která sama přece mluví čistě symbolicky, nelogicky, poeticky a pokud jí stejným jazykem odpovídáme, pozorně naslouchá. Velmi hrubě shrnuto. Samozřejmě to všechno obnášelo ohromně rozsáhlou práci s lidmi. Jeho pařížské seance (říká tomu Mystical Cabaret) měly a mají velký ohlas. V dobách největší slávy (dnes už, pokud vím, Alejandro trochu polevil, přece jen jen starší) se jich účastnily stovky diváků, z nichž si vybíral zájemce, na kterých pak předváděl své interpretační schopnosti. Pak většinou doporučil konkrétní akt. Je vždy vděčný za zpětnou vazbu z doby po doporučení rituálu (jestli a v jakém rozsahu se dotyčný odvážil věc provést, jak to proběhlo, co to přineslo a jestli to fungovalo).

Číst zbytek příspěvku »

Written by Honza Hejzl

25 ledna 2011 at 11.16

Tarot & psychoanalýza

leave a comment »

Při zacházení s tarotem a hlavně při jeho studiu jsme často nuceni vycházet z textů příliš mýtizujících, přeceňujících archetypická a magická témata. Jungova psychologie bývá často perlíkem, kterým je podkládáno kladivo racionálních odpůrců tarotu jako celku. Zde se mystici Junga chytají doslova jako „hovno košile“, jak se říká. Je to podobné jako s tonoucím a stéblem trávy.

Analni_vesmiryJak už jsem ve svých článcích nastínil, měli bychom vítat vlastně jakýkoliv ne-magický, ne-okultní a ne-mystický přístup k tarotu. Speciálně u nás takových moc není. o to víc si cením přístupu Jana Sterna, který ve své knize Anální vesmíry nádherně nazřel Lasenicův tarot prizmatem psychoanalýzy. Jednoduše to všechno krásně zredukoval, pročistil a dodal velkou inspiraci k přemýšlení. Nejsem si jistý, zda Jan Stern zná práci Alejanra Jodorowského, který při svých úvahách hojně používá své psychoanalytické vzdělání (a od něhož nám snad vyjdou v dohledné době u Malvernu Psychomagie a Cesta tarotu!).

Možná by se panu Sternovi také líbilo, že třeba Jean Flornoy, můj to oblíbený taroto-tiskař, ve své doprovodné knížečce k balíku karet Jeana Nobleta používá dost podobný přístup. Číst zbytek příspěvku »

Written by Honza Hejzl

13 srpna 2009 at 11.03