Taroteilles / Tarotales

… příběhy tarotu marseilleského s vervou a vorvaněm (tarot[mars!]eilles / taro-tales)

Posts Tagged ‘spiritualita

Marseilleský tarot a meditace

with one comment

Ve spojitosti s tarotem se často setkáváme s používáním rozličných (a leckdy roztodivných) imaginativních postupů. Nejčastěji se pracuje s (aktivní) imaginací ve spojitosti se symbolizmem přisuzovaným „tradičně“ té které kartě. Samozřejmě, samy o sobě karty žádný zvláštní význam krom toho zjevného nemají.

smileys-chaplin-hitler

Marseilleský tarot nám však dovoluje neskonale víc. Oproti moderním konceptům a formám karet totiž disponuje velkou mírou ikonicity*. Za sebe bych ikonicitu popsal jako schopnost vázat významy. Čím konkrétnější máme v umění vyjádření, tím méně významů obvykle na sebe dokáže vázat. Když se podíváte na základního smajlíka, máte jasno, o co se jedná. Přidejte tomu smajlíkovi knírek. Je to Hitler, nebo Chaplin? Přidáním konkrétního vizuálního prvku tak došlo k zúžení pole významů, snížení ikonicity. Když přidáte patku nebo buřinku, jste v podstatě u konce, asociace bude u drtivé většiny lidí naprosto jasná a předvídatelná. Čím více konkrétního, tím méně možností.
* Díky Enriquezovi za použití tohoto pojmu právě u tarotu. Číst zbytek příspěvku »

Reklamy

Žít tarot (jako Enrique Enriquez)

2 komentáře

Článek byl přeložen a publikován se svolením autora. Originál je dostupný zde. Pro případ potřeby je za článek umístěn stručný slovníček důležitých pojmů.

Když kumšt středověku zrcadlí kognitivní vědu

enrique_01Jsem vykladač tarotových karet. (Ano, já vím. Když to říkám lidem, dostane se mi obvykle stejné reakce, jako bych prohlásil, že jsem striptér, a to bez erekcí.) Důležité je, že přistupuji ke kartám z hlediska ‚vizuálního komunikátora‘, který chápe, že práce ‚tvůrce obrazů‘ spočívá v ovlivňování lidí právě skrze obrazy. Co se vnímání obrazů týče, možná jste se už někdy setkali s pojmem empatie, který použil psycholog Theodor Lipps k popisu určitého vztahu mezi osobou a uměleckým dílem. Z mého hlediska je tarot jak nástrojem, tak i polem k objevování přesně takového druhu empatie. Číst zbytek příspěvku »

Malá reinterpretace velkých arkán na pozadí postmoderny

leave a comment »

solis22Podobně jako Dane Rudhyar objevil skutečnou sílu astrologie až s novým pohledem na její samotné základy, trpím neustálou snahou provádět tarotu to samé. Splétání příběhů a zápletek je zkrátka základní lidský nešvar. Pokud se zaměřím na řadu velkých arkán a porovnám ji s tím, o čem mluví postmoderní směry psychoterapie a spirituality, nelze se ubránit dojmu, že se jedná, jak jinak, o totéž. Postmoderna sice popisuje to samé, o čem mluví západní tradice, pro současného člověka však v přijatelných mezích, mnohem srozumitelnějším jazykem – a v jednoduchosti je síla. V níže uvedených úvahách vycházím především z Meditací o tarotu, Crowleyovy Thelémy a všeobecně z pohledů ne-duality (advaity), zenu, monismu, pozornosti (awareness), buddhismu a taoismu. Velmi dlouho mne nenapadlo tyhle proudy (krom Crowleyho…) s tarotem jakkoli spojovat. Přišlo mi to zbytečné. Ale najednou se to stalo… Číst zbytek příspěvku »

Written by Honza Hejzl

20 července 2016 at 14.30

Vonný kalich

leave a comment »

monstranceZdeněk Neubauer ve svých Podivuhodných setkáních uvádí velmi zajímavou věc ve vztahu k legendě o Grálu. Velmi půvabně poznamenává, že západní tradice se vlastně dá rozdělit podle látky příběhů na světlou (apoštolskou) a tmavou (jaksi tělesnou). Zatímco první je věcí čistou, světelnou a vzdušnou, druhý typ v sobě nese pozůstatky mnohem starších tradic našeho vlastního území (Evropy) a je z něho cítit spojitost se zemí.

Když čtete v legendách o hledání Grálu pasáže, kde se o Grálu „přímo mluví“ (ve skutečnosti vždy jen v náznacích a metaforách), je zajímavé povšimnout si velmi konkrétně popisované prožívané tělesné slasti, když je Grál přítomen. Tak trochu to připomíná poznámky o ráji v Islámu (kde každý bude mít ty nejkrásnější ženy a jídla, kolik se mu zachce). Grál voní jako všechna koření světa a poskytuje tu nejlahodnější krmi na světě, kdo je s Grálem, nikdy nestrádá, vždy má co jíst, je věčně sytý. Číst zbytek příspěvku »

Written by Honza Hejzl

22 dubna 2009 at 13.18

Dvorní karty, čtyři živly, čtyři světy

leave a comment »

Dvorní karty se nejčastěji považují za kombinaci dvou živlů, případně se přiřazují k písmenům Božího jména IHVH a následně se kladou do souvislosti se čtyřmi úrovněmi Stromu Života. Ne vždy byly postavy řazeny stejně, ne vždy byla hierarchie stabilní. V Riderově-Waiteově balíku podle signatur řádu Golden Dawn se nejčastěji přiřazuje následovně:

  • Král – Oheň, svět emanace (Acilut)
  • Královna – Voda, svět utvářený (Beriah)
  • Rytíř – Vzduch, svět formovaný (Jecirah)
  • Páže – Země, svět stvořený (Ašijah)

Číst zbytek příspěvku »

Written by Honza Hejzl

9 ledna 2009 at 20.00

Tarot jako optický jazyk

with one comment

Až v poslední době se začínají oceňovat jiné než pouze esoterní stránky tarotu. Tarot sám o sobě je prostě balíček karet a na to je neustále zapotřebí myslet. Je to sada obrázků. Ovšem sada obrázků, která má při bližším zkoumámí velmi strukturovaný ráz, obsahuje specificky členěné části, pravidelnosti. Už řada lidí došla k tomu, že se struktura tarotového balíčku vlastně podobá jazyku. Skladbou a strukturou jazyka se zabývají různé disciplíny – hlavně jsou to sémiotika, sémantika (obory zkoumající znaky, symboly, významy), syntaxe pak zkoumá vztahy mezi slovy a jejich řetězení ve věty a souvětí.

Číst zbytek příspěvku »

Written by Honza Hejzl

26 listopadu 2008 at 12.39

Malé karty jako obraz společnosti

leave a comment »

K malým kartám se dá přistupovat lecjak. Velmi inspirativní je vidět dvorní karty (kluk, rytíř, královna, král) jako zosobnění energií – ať už v někom z okolí, nebo v nás samých. Číselné karty lze pak vidět jako pohyb energií. Harmonicky tím můžeme přístup (dvorní karty) dávat do souladu s látkou příběhu (číselné karty) všedního dne.

deniers_01deniers_10Jean-Claude Flornoy uvádí ve své příbalové knížečce ke kartám zajímavou informaci – a sice že malé karty by komplet mohly být nahlíženy jako struktura společnosti (vždy ve vztahu k dané insignii). a tak číselné karty ukazují věc samou, jak se proměňuje nabýváním mezi lidem (všimněte si – téma bohatství Mincí je nejprve rozverné, lákavé, blyštivé, čím je ho víc, tím je těžší, až nakonec téměř v desítce Mincí dusí sám kvítek života, který by mělo podporovat). Od tematiky peněz (eso) se dostáváme až k hamižnému obchodníkovi a jeho zatěžujícímu bohatství.

Podle toho by dvorní karty mohly představovat třeba právě přístup k látce. Páže se učí, je fascinováno novou látkou, potkává spoustu nového. Rytíř je dříč ve jménu krále, je zaměřen na cíl a výsledek. Královna si bohatství dovede užít a rozvrhnout bez dalších ambicí. a král se stává mistrem oboru, plně látce vládne. Tak číselné karty možná představují to nižší, všední, oblast normálního všedního života (lůzu a střední stav středověké společnosti), zatímco karty dvorní možná představují svět dvora a jeho vyšších mravů v kontaktu s tématy života (láskou, vládou, odvahou a hospodařením). Téma dvora je taky třeba příslibem ovládání věci, oproti stavu, kdy jsme věcí vláčeni.

Číst zbytek příspěvku »

Written by Honza Hejzl

19 listopadu 2008 at 12.40