Taroteilles / Tarotales

… příběhy tarotu marseilleského s vervou a vorvaněm (tarot[mars!]eilles / taro-tales)

Posts Tagged ‘synchronicita

Syn-chro(cht)-nic-ita aneb o současí, souzvučí, souhlučí a podobenství

leave a comment »

Nechci ani zkoušet počítat, kolik lidí (a knih) kolem tarotu se odvolává na pojem synchronicita, když má alespoň rámcově nastínit, proč by „to mělo nějak fungovat“, aniž by se samozřejmě kdy pokoušeli zjistit, kde se ten termín vzal a co vlastně znamená.


Tvořit za každou cenu!

Asi největší zásluhu na rozšíření onoho slova má slovutný a udatný C. G. Jung. Ten jej definoval takto: Číst zbytek příspěvku »

Reklamy

Written by Honza Hejzl

16 října 2012 at 14.37