Taroteilles / Tarotales

… příběhy tarotu marseilleského s vervou a vorvaněm (tarot[mars!]eilles / taro-tales)

Posts Tagged ‘výklad snů

Objekt & Subjekt – v tarotu i ve snu

leave a comment »

deniers_11atouts_09Při výkladu snů platí v analytické psychologii jedno zajímavé pravidlo, které se v podstatě týká rozdělení symboliky na subjektivní (osobní) a objektivní (obecnou). Pokud se snažíte interepretovat sen, pak se vlastně snažíte zacházet se snovými postavami, s prostředím, s dějem. Prakticky o všem ve snech můžete uvažovat jako o skutečnosti – tedy například postavy jsou tím, čím jsou i v reálu, stejně jako předměty. Pokud jednáte třeba s matkou, můžete o daném motivu uvažovat jako o obrazu, který svým vlastním způsobem vypovídá něco o vašem vztahu k matce. Tento přístup je objektivní – snové objekty pokládáte právě za to, co jsou i ve skutečnosti a z celkového kontextu se snažíte rozpoznat, o co vlastně v příběhu jde (třeba o vybití potlačované agrese vůči matce).

Číst zbytek příspěvku »

Reklamy

Written by Honza Hejzl

29 října 2008 at 11.33

Stavba snu

leave a comment »

senVelká část snů jsou vlastně malé příběhy. Odehrávají se v určitém prostředí, účastní se ho různé postavy, zvířata, předměty. v takových případech malých povídek (i když leckdy jde až o eposy) se nám dostává doslova milosti, protože se s tím dá pracovat mnohem a mnohem lépe, než s nějakým fragmentem, útržkovitou vzpomínkou, která hodně často bývá tím jediným, co po sobě sny zanechají.

Pro výklad snu jsou okolnosti snu, vlastně jeho dramatická výstavba, velmi cenný materiál. Už samo místo snového děje napovídá, o co vlastně může niterně jít. Jste v lese? Ve městě? Jedete vlakem? Stačí spojovat jednotlivá místa s tím, co víme o duši a jejích obrazech. Les například vypovídá o ději spjatém s hlubšími vrstvami duše, protože jde o přírodu. Naopak takový vlak třeba vypovídá o něčem velmi kolektivním, co nám nedovolí jet jinam než rovně po kolejích s ostatními.

Číst zbytek příspěvku »

Written by Honza Hejzl

15 října 2008 at 10.35

Snění jako jazyk duše

leave a comment »

Z hlediska hlubinných směrů psychologie je sen výrazem nevědomých vrstev osobnosti. Oproti psychoanalýze (Freud) a odvozeným směrům není vnímán redukčně. Redukční přístup vlastně degraduje symbol snu na znak. Pokud vyložíme hůlku vu snu snící ženy jako „latentní touhu mít taky penis“, snový obraz tím naprosto vyprázdníme a nenecháme nic, co bychom si dalšího mohli vzít. Hlubinný přístup je naopak prospektivně-finální, tzn. má za to, že sen a snění nejsou pouhým maskovacím a odpadním materiálem vědomého života, nýbrž že jsou čistou výpovědí duše, která nám buď říká něco o nás samých v daném období nebo nám ukazuje možnosti dalšího vývoje. Podtrženo sečteno, hlubinný přístup má za to, že příroda v nás – nevědomí – je z obrovské části autonomní, jako by to byla samostatná bytost, která k nám ve spánku hovoří. Jelikož se jedná o nelogickou, bezčasou „bytost“, i její výpovědi jsou nelogické, pokroucené. Odpovídají obraznému myšlení v analogiích, podobnostech, myšlení magicko-mytickému a proto bytostně lidskému. Tím, že sen zapisuji, maluji, uvažuji o něm nebo se ho snažím vykládat, komunikuji se svou duší. Navíc svou aktivitou věnuji duši energii – a to má duše ráda ;o)

Číst zbytek příspěvku »

Written by Honza Hejzl

1 října 2008 at 11.02

Sny jako královská cesta do nevědomí

leave a comment »

O snech toho bylo napsáno mnoho. Minulost pokládala sny za jednu z nejdůležitějších věcí všedního života. Je pozoruhodné, že všechny kmenové národy, které snům přikládaly velkou hodnotu, žily poklidně, bez frenetických výbojů a bez psychických nemocí. Současnost snům nepřeje. Subjektivní hledisko je skoro zakázáno jako nevědecké, nevěcné. Ovšem o to právě jde. Život není věcný a moderní věda je jen jedním z mnoha pohledů na skutečnost. Nutno poznamenat, že národy, které se více spoléhaly na subjektivní hledisko, byly většinou mnohem vyrovnanější, zkušenější a moudřejší než naše moderní civilizace plná technických hraček, ovšem bez tvůrčích sil, empatie a fantazie.

Číst zbytek příspěvku »

Written by Honza Hejzl

22 září 2008 at 12.06